Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Về Công Ty VTB | Chính Sách Chất Lượng | Các Giải Thưởng | Hoạt Động Xã Hội | Văn Hóa Doanh Nghiệp | Lịch sử phát triển | Cấu trúc công ty | Các đối tác liên doanh 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Hoạt Động Xã Hội    

Các hoạt động công ty

* Duy trì và phát triển chi bộ: đã kết nạp 14 đảng viên từ 17 đ/c năm 1981 lên 32 đ/c năm 2002.
* Duy trì và phát triển các công tác đoàn TNCS, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức Đoàn, Đảng luôn được sự quan tâm của lãnh đạo và toàn thể CBCNV.
* Tính đến hết năm 2001, đã kết nạp thêm 402 lượt đoàn viên CĐ, tỉ lệ đoàn viên/ tổng số CNVC luôn trên 90%.
* Tổ chức các đợt khen thưởng hàng năm cho con em CBCNV trong công ty có thành tích học tập, thi đua đạt kết quả tốt.

Các hoạt động xã hội

* Tham gia đóng góp tiền, hàng trong các đợt cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại đồng bằng miền Tây, miền Trung hàng năm từ 1996.
* Tham gia đợt ủng hộ nước bạn Cuba 1996.
* Tham gia đợt cứu trợ đồng bào Côn Đảo bị thiên tai 1997.
* Tham gia ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo hàng năm từ 1996.
* Tham gia tài trợ học bổng Nguyễn Đức Cảnh 1999.
* Tham gia chương trình xây dựng nhà tình nghĩa: 1995 (1 nhà), 1999 (1 nhà).
* Tham gia các đợt cứu trợ đồng bào bị lũ lụt hàng năm.
* Tài trợ 01 Bộ máy tính cho Trung tâm quản lý ngân hàng dữ liệu về liệt sĩ và người có công – MARIN (tháng 05/2008).

Tổng kết số liệu tham gia đóng góp công tác xã hội hàng năm (ĐVT  triệu đồng): 

Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sô Tiền
52.16 72 111.9 47.4 73.5 147 128 190 834

Năm 2010
2011 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Sô Tiền

104
156
108.198
40
40
80
70
70
 

 

Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư