Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Công bố thông tin    
VTB: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Chi Tiết : ....
10/02/17
 
VTB : Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết 2016
Chi Tiết : ...
19/01/17
 
VTB : Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 03
Tải về : ...
05/03/18
 
VTB : Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 01
Tải về : ....
05/03/18
 
VTB : Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 02
Tải về : ....
05/03/18
 
VTB : Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị
Tải về : ....
05/03/18
 
VTB : Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
Tải về : ...
29/11/16
 
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Công bố thông tin
VTB : Điều lệ Công Ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình (15/11/16)
VTB : Hồ sơ ý kiến cổ đông bằng văn bản (14/11/16)
VTB : Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị (20/10/16)
VTB : Báo Cáo Kết Quả Và Giao Dịch Cổ Phiếu (08/09/16)
VTB : Báo Cáo Giải Trình Việc Giao Dịch Cổ Phiếu Cùa Người Nội Bộ Của CTy Đại Chúng (08/09/16)
VTB : Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết (28/07/16)
VTB : Nghị Quyết Số 17 (06/06/16)
VTB: Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị T06-2016 (06/06/16)
VTB : Quyết Định Miễn Nhiệm P. Tổng Giám Đốc (07/04/16)
VTB : Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng và Bổ Nhiệm P. Tổng Giám Đốc (07/04/16)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư