Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Công bố thông tin    
VTB : Điều lệ Công Ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình
Tải về : ....
15/11/16
 
VTB : Hồ sơ ý kiến cổ đông bằng văn bản
Chi Tiết : 
14/11/16
 
VTB : Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị
Chi Tiết : ...
20/10/16
 
VTB : Báo Cáo Kết Quả Và Giao Dịch Cổ Phiếu
Chi Tiết : ...
08/09/16
 
VTB : Báo Cáo Giải Trình Việc Giao Dịch Cổ Phiếu Cùa Người Nội Bộ Của CTy Đại Chúng
Chi Tiết
08/09/16
 
VTB : Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết
Chi Tiết : ...
28/07/16
 
VTB : Nghị Quyết Số 17
Chi Tiết : ...
06/06/16
 
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Công bố thông tin
VTB : Quyết Định Miễn Nhiệm P. Tổng Giám Đốc (07/04/16)
VTB : Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng và Bổ Nhiệm P. Tổng Giám Đốc (07/04/16)
VTB : Quyết Định Bổ Nhiệm P. Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng (07/04/16)
VTB: Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 09/2016 (28/03/16)
VTB: Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 08/2016 (28/03/16)
VTB: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (10/03/16)
VTB Thông Báo " Về ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán " (29/03/16)
VTB: Giải trình chênh lệch KQKD quý 1.2015 so với cùng kỳ năm trước (11/05/15)
VTB: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (04/03/15)
VTB: Giải trình biến động KQKD quý 3.2014 HN và Riêng so với cùng kỳ năm trước (15/01/15)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư