Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bảo Hành | Hướng Dẫn Cài Đặt Vol Mới | Danh Sách Vol Mới | Hướng Dẫn Sử Dụng | Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử 
Trang chủ » Danh Sách Trạm BH » Hướng Dẫn Cài Đặt Vol Mới    
Hướng dẫn Update Vol.61 đầu " Android Box HDC "
Hướng dẫn Update Vol.61 đầu " Karaoke Android Box HDC "
1. Tải dữ liệu.

1.1. Nhấn vào chữ “Download” bên dưới để tải tập tin “Android.KOK_DATA_V6061” về máy. 

1.2. Giải nén tập tin vừa tải về ta được thư mục “vitek”. Chép thư mục “vitek” vào USB.

2. Chép dữ liệu và cập nhật ứng dụng.

2.1. Gắn USB vào Android box Vitek HDC100, HDC 200G/G
2.2. Nhấn vào biểu tượng Explorer trên màn hình chính.
 2.3. Chọn USB thấy thư mục “vitek”. Nhấn giữ chuột vào đó, trong bảng hiện ra chọn “Copy”.

 


2.4. Chọn “Internal Flash”. Nhấn vào “Editor”, chọn “Paste”.

 


Trong cửa sổ hiện ra chọn “Foreground”. Chờ trong giây lát để máy chép dữ liệu.
 


Chờ chương trình cài đặt hoàn tất chọn “Xong”.
 


3.  Thoát ra màn hình chính, mở ứng dụng “Vitek Karaoke”, chọn thử bài bất kỳ từ 7000 đến 7200. P. Nghiên Cứu & Phát Triển
Hướng Dẫn Cài Đặt Vol Mới
Hướng dẫn Update Vol.61 đầu " Smart Karaoke HD9000 " (21/06/17)
Hướng dẫn Update Vol.61 đầu " Smart Karaoke HD5000 " (21/06/17)
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Vitek Cloud Karaoke - Vitek List (21/06/17)
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Vitek Cloud Karaoke (21/06/17)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư