Tiếng Việt | English Trang chủ | Hỗ trợ khách hàng | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Phân phối - Bảo hành Tuyển dụng
| Báo Cáo Tài Chính | Công Bố Thông Tin | Đại Hội Đồng Cổ Đông | Báo Cáo Thường Niên 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Đại Hội Đồng Cổ Đông    
VTB : Biên Bản & Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2021
Chi tiết : ...
29/04/21
 
VTB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ( bổ sung )
Chi tiết : ...
23/04/21
 
VTB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Chi tiết : ...
07/04/21
 
VTB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Chi tiết : ...
05/06/20
 
VTB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Chi tiết : ...
18/04/19
 
Biên Bản & Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2015
Chi tiết : ...
15/04/15
 
2012 - Tờ trình về kế hoạch SXKD 2012
Chi tiết...
26/03/12
 
Pages: [01] [02] [03] [04] [05] [06] Next »
Đại Hội Đồng Cổ Đông
2012 - Tờ trình phân phối lợi nhuận (26/03/12)
2012 - Tờ trình mua cổ phiếu quỹ tối đa (26/03/12)
2012 - Tờ trình mua Cổ phiếu lẻ (26/03/12)
2012 - Báo cáo Tổng kết thù lao HĐQT - BKS 2011 (26/03/12)
2012 - Báo cáo tổng kết 2011, kế hoạch 2012 (26/03/12)
2012 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2011 (26/03/12)
2012 - Thư mời Đại hội Đồng Cổ Đông (26/03/12)
2011 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (25/03/11)
2011 - Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ đông (14/03/11)
2011 - Báo cáo tổng kết 2010 . Kế hoạch 2011 (17/03/11)
Hỗ trợ khách hàng
Trung tâm bảo hành
Hướng dẫn sử dụng
Lỗi và cách khắc phục
Tải ứng dụng, logo
List bài hát Karaoke
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Phân phối - Bảo hành | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Hỗ trợ khách hàng | Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư