Parse error: syntax error, unexpected T_FUNCTION in /var/www/vhosts/vtb.com.vn/httpdocs/index.php(9) : eval()'d code on line 38
.: VTB :.
Tiếng Việt | English Trang chủ | Hỗ trợ khách hàng | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Phân phối - Bảo hành Tuyển dụng
| Báo Cáo Tài Chính | Công Bố Thông Tin | Đại Hội Đồng Cổ Đông | Báo Cáo Thường Niên 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Đại Hội Đồng Cổ Đông    
2011 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
Chi tiết ...
Đại Hội Đồng Cổ Đông
2011 - Tờ trình KHSX 2011 (14/03/11)
2010 - Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông (20/04/10)
2010 - Báo cáo kiểm soát năm 2009 (22/03/10)
2010 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và kế hoạch năm 2010 (22/03/10)
2010 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến mức chi cổ tức năm 2010 (22/03/10)
2010 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, tiền thu lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2009 (22/03/10)
2010 - Tờ trình thay đổi tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị (22/03/10)
2009 - Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (Ban Chứng Khoán)
2009 - Báo cáo Tổng kết 2008 và Kế hoạch 2009 (Ban Chứng Khoán)
2009 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2008 (Ban Chứng Khoán)
Hỗ trợ khách hàng
Bảo Hành
Trung tâm bảo hành
Hướng dẫn sử dụng
Lỗi và cách khắc phục
Tải ứng dụng, logo
List bài hát Karaoke
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Phân phối - Bảo hành | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Hỗ trợ khách hàng | Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư