Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Công bố thông tin    
VTB : Thư xin ý kiến cổ đông
VTB : Thư xin ý kiến cổ đông
Chi Tiết :
28/11/14
 
VTB: Giải trình ý kiến của Công ty kiểm toán trên BCTC SX 6 tháng 2014
CTCP Viettronics Tân Bình xin giải trình ý kiến của Công ty kiểm toán trên BCTC SX 6 tháng 2014 như sau:
Chi Tiết :
13/10/14
 
VTB: Giải trình KQKD quý 2.2014
CTCP Viettronics Tân Bình giải trình KQKD quý 2.2014 như sau:
Chi Tiết :
13/10/14
 
VTB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
CTCP Viettronics Tân Bình công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 như sau:
Chi Tiết : ...
25/07/14
 
VTB: Giải trình chênh lệch KQKD Q2-2014 so với cùng kỳ năm trước
CTCP Viettronics Tân Bình xin giải trình chênh lệch KQKD Q2-2014 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Chi Tiết : ...
25/07/14
 
VTB: Giải thể công ty thành viên
CTCP Viettronics Tân Bình thông báo giải thể công ty thành viên như sau:
Chi Tiết : ...
13/06/14
 
VTB: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2014
CTCP Viettronics Tân Bình thông báo ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2014 như sau:
Chi Tiết : ....
13/06/14
 
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Công bố thông tin
VTB: Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức năm 2013 (21/05/14)
VTB: Giải trình chênh lệch KQKD quý 1.2014 so với cùng kỳ năm trước (21/05/14)
VTB: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC năm 2013 trước và sau khi kiểm toán (21/05/14)
VTB: Giải trình số liệu BCTC năm 2013 sau kiểm toán (21/05/14)
VTB: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (21/05/14)
VTB: Báo cáo thường niên năm 2013 (21/05/14)
VTB: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (21/05/14)
VTB: Ngày đăng ký cuối cùng (04/03/14)
VTB: Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Phó TGĐ (04/03/14)
VTB: Nghị quyết HĐQT ngày 24.02.2014 (04/03/14)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư