Tiếng Việt | English Trang chủ | Hỗ trợ khách hàng | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Phân phối - Bảo hành Tuyển dụng
| Báo Cáo Tài Chính | Công Bố Thông Tin | Đại Hội Đồng Cổ Đông | Báo Cáo Thường Niên 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Đại Hội Đồng Cổ Đông    
VTB : Điều lệ Công ty sửa đổi 2023
17/04/23
 
VTB : Biên Bản Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2023
Chi tiết : ...
15/04/23
 
VTB: Bộ tài liệu ĐHCĐ năm 2023
Chi tiết : ...
11/04/23
 
VTB : Biên Bản & Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2022

26/04/22
 
VTB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ( bổ sung )
Chi tiết : ...
22/04/22
 
VTB: Bộ tài liệu ĐHCĐ năm 2022
31/03/22
 
VTB : Biên Bản & Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2021
Chi tiết : ...
29/04/21
 
Pages: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] Next »
Đại Hội Đồng Cổ Đông
VTB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ( bổ sung ) (23/04/21)
VTB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (07/04/21)
VTB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/20)
VTB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (18/04/19)
Biên Bản & Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2015 (15/04/15)
2012 - Tờ trình về kế hoạch SXKD 2012 (26/03/12)
2012 - Tờ trình phân phối lợi nhuận (26/03/12)
2012 - Tờ trình mua cổ phiếu quỹ tối đa (26/03/12)
2012 - Tờ trình mua Cổ phiếu lẻ (26/03/12)
2012 - Báo cáo Tổng kết thù lao HĐQT - BKS 2011 (26/03/12)
Hỗ trợ khách hàng
Bảo Hành
Trung tâm bảo hành
Hướng dẫn sử dụng
Lỗi và cách khắc phục
Tải ứng dụng, logo
List bài hát Karaoke
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Phân phối - Bảo hành | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Hỗ trợ khách hàng | Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư